CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN « Thuận Phong Travel
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.   Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.thuanphongtravel.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại để được nhận bản tin tour du lịch, hoặc để được tư vấn hỗ trợ du lịch. Đây là các thông tin không bắt buộc nếu khách hàng không muốn đăng […]

Xem thêm
HOT LINE
0903380228