1.   Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.thuanphongtravel.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại để được nhận bản tin tour du lịch, hoặc để được tư vấn hỗ trợ du lịch.
 • Đây là các thông tin không bắt buộc nếu khách hàng không muốn đăng ký.
 • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, điện thoại và hộp thư điện tử của mình.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng để:

 • Cung cấp các dịch vụ du lịch đến khách hàng;
 • Liên lạc và hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề cần xử lý trong việc du lịch.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích liên hệ có liên quan đến dịch vụ của công ty.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
 • Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó.

 • Ban giám đốc và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ, tư vấn khách hàng.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
 • Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Công ty TNHH TM&DV Du Lịch Thuận Phong
  • Số 105F Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Email: info@tptravel.vn
  • Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân khách hàng có thể liên hệ qua điện thoại (+84-028) 3923 1988 hoặc Hotline: 0903380228 – 0909842618.

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Khách hàng không tự chỉnh sửa, thay đổi thông tin trên website www.thuanphongtravel.vn
 • Khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân, liên hệ trực tiếp với công ty qua số điện thoại (+84-028) 3923 1988 hoặc Hotline: 0903380228 – 0909842618.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của khách hàng được thuanphongtravel.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty.
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng do khách hàng tự nguyện đăng ký, cung cấp, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, thuanphongtravel.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.

 • Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

Công ty TNHH TM&DV Du Lịch Thuận Phong

 • Số 105F Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Email: info@tptravel.vn
 • Điện thoại: (+84-028) 3923 1988
 • Hotline: 0903380228 – 0909842618

Trong thời hạn 7 ngày làm việc (không tính thứ 7,CN) kể từ ngày nhận được khiếu nại của khách hàng, Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân khiếu nại và đưa ra phương án giải quyết. Trả lời cho khách hàng về kết quả giải quyết khiếu nại.

Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của khách hàng thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.