Chương Trình Tour     Công Tác Phí Phu Trội
Vận Động Biển     150.000Vnd/ngày
Sinh Hoạt lửa trại     150.000Vnd/ngày
Làm Sân Khấu ( MC) .Và tùy số lượng khách, tính chất qui mô sẽ được tính cụ thể giữa Phòng Điều hành và HDV     500.000Vnd/ngày ( Mức thấp nhất)
Lễ 30/4 & 1/5,2/9 và 10/3AL,Tết Dương Lịch           + 150.000 Vnđ/ngày
Tết Nguyên Đán 30, Mồng 1, Mồng 2, Mồng 3           + 150.000 Vnđ/ngày