Đón Tiễn sân bay ( trong tour) 10 USD
Tour di ½ ngày trong Thành Phố 20 USD
Tour đi ½ ngày trong Thành Phố+đưa đi ăn tối 20 USD+07USD
Tour đi trọn ngày trong thành phố 30 USD
Tour đi ngoài TP ( không qua đêm) 30 USD
Tour đi trọn ngày trong Thành Phố-Có ăn tối 35 USD
Tour đi ngoài Thành Phố (có qua đêm) 40 USD
Chi Phí nghỉ đêm 12 USD
Đón tiễn Sân Bay ( Không đi tour) 15 USD