Chương Trình Tour Công Tác Phí Phụ Trội
Tết Dương Lịch 01/01 + 10 /ngày
Lễ 30/4 -1/5,Lễ 02/9 + 10 /ngày
Giỗ Tỗ Hùng Vương 10/3 AL + 10 /ngày
Tết Âm Lịch 30,mồng 1,mồng 2, mồng 3 + 20 / ngày