Đón tiễn sân bay (trong tour) 07USD
Tour di ½ ngày trong Thành Phố 15USD
Tour đi ½ ngày trong Thành Phố+đưa đi ăn tối 15USD+07USD
Tour đi trọn ngày trong Thành Phố 20USD
Tour đi trọn ngày trong TP – có ăn tối 25USD
Tour đi ngoài Thành Phố ( có qua đêm) 30USD
Chi Phí nghỉ đêm 12USD
Đón tiễn sân bay ( không đi tour) 10USD