Đón tiễn sân bay (trong tour) 15USD/lượt
Tour di ½ ngày trong Thành Phố 30USD
Tour đi ½ ngày trong Thành Phố+đưa đi ăn tối 40USD
Tour đi trọn ngày trong thành phố 50USD
Tour đi trọn ngày trong Thành Phố-có ăn tối 50USD
Tour đi ngoài Thành Phố ( có qua đêm) 60USD
Chi Phí nghỉ đêm 12USD
Đón tiễn sân bay ( không đi tour) 20USD