Đón Tiễn sân bay (trong tour) 05USD/lượt
Tour di ½ ngày trong Thành Phố 15USD/lượt
Tour đi ½ ngày trong Thành Phố+đưa đi ăn tối 15USD+07USD/lượt
Tour đi ngoài Thành Phố( không qua đêm) 20USD/ngày
Tour đi trọn ngày trong TP – có ăn tối 25USD
Tour đi ngoài Thành Phố ( có qua đêm) 25USD/ngày
Chi Phí nghỉ đêm 12USD/ngày
Đón Tiễn sân bay ( không đi tour) 10USD/lượt