Chương trình Tour Công tác phí
Đón/Tiễn sân bay 250.000 VND /lượt
Tour Thailand 15 USD /ngày
Tour Campuchia 15 USD /ngày
Tour Malasia 20 USD /ngày
Tour Singapore 20 USD /ngày
Tour Trung Quốc 20 USD /ngày
Tour Philipin 20 USD/ngày
Tour Ấn Độ 30 USD/ngày
Tour Hàn Quốc 30 USD /ngày
Tour Nhật 30 USD /ngày
Tour Mỹ 30 USD / ngày
Tour Châu Âu 30 USD /ngày
Tour Châu Phi 30 USD /ngày
Tour Dubai 30 USD /ngày
Tour Úc 30 USD /ngày