brunei

Visa du lịch

* Visa có thể được cấp tối đa 03 tháng.
* Bạn có thể đi một mình hoặc mang theo người thân.
* Cần chứng minh có đủ sức khỏe và tài chính cho chuyến đi.
* Việc yêu cầu khám sức khỏe còn tùy vào từng trường hợp.
* Chứng minh có đủ tài chính cho chuyến đi.
* Cam kết về lại Việt Nam khi visa hết hạn.
* Visa này không được phép đi làm nhưng được phép đi học ngắn hạn không quá 3 tháng.
* Lệ phí xin visa: 2.542.000 VNĐ

* Thời gian xét: 2 tuần – 4 tuần

Visa du lịch có người thân bảo lãnh

* Điều kiện tương tự như visa du lịch.
* Thời hạn visa được cấp từ 03 đến 06 tháng
* Visa công tác có thể được cấp nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần, thời hạn từ 03 tháng đến 01 năm tùy vào tình trạng hồ sơ.
* Cần chứng minh thêm mối quan hệ của người thân ở Úc
* Có thể sẽ được yêu cầu đóng tiền đảm bảo (security bond) từ 5,000 AUD đến 15,000 AUD/người và có thể hơn tùy theo từng trường hợp.
* Phí visa: 100 AUD
* Thời gian duyệt: 2 tuần